QuartzSettings | שינוי מראה ההגדרות

ע״י

תוסף חדש המאפשר לכל סידיונר להתאים את צבעי מסך ההגדרות על פי טעמו האישי.

אחת המטרות לשם קיומה של חנות הסידיה, היתה בין היתר לצורך שינוי, הן מבחינת תפקודית והן מבחינה ויזואלית. לא אשקר ואגיד ששינוי ויזואלי הוא חסר משמעות, מאחר ושינוים כאלו או אחרים מרעננים את המכשיר וכן את המראה, הגורמים ל״שבירת שגרה״. ״קסטום״ המכשיר הוא וודאי סיבה טובה לביצוע ג׳ילברייק. ובכן, לכל מי שעדיין לא הכיר את עולם הסידיה, QuartzSettings הינו מהתוספים החדשים שיגרמו לשינוי משמעותי, רק שהפעם על גבי מסך ההגדרות.

 

 

תוסף זה, אשר מספק לכם את היכולת לשינוי מראה מסך ההגדרות, מופעל באופן אוטומטי מיד עם התקנתו. התוסף מתאים עצמו לפי ״סביבת״ המכשיר שלכם, כברירת מחדל ועוד שהוא מספק לכם שלושה ערכות נושא שאיתן תוכלו לשנות את מסך ההגדרות. כמו כן, עם התקנתו מתווסף על גבי הגדרות המכשיר סעיף הגדרות התוסף הכולל שלוש אפשרויות שהן:

  1. enable (כאשר התוסף אינו פעיל)
  2. themes (ערכות נושא)
  3. preview (הצגה לפני שינוי המראה של שלושת הערכות נושא)

אחד היתרונות של QuartzSettings על פני תכנים אחרים, הוא היכולת לשינוי הגדרות ללא הצורך בביצוע ריענון למערכת (ריספרינג). כל שינוי אשר נעשה דרך סעיף הגדרותיו של התוסף יכנס לפעולה עם סגירת פעולתו של מסך ההגדרות במסך ריבוי המשימות והשינוי יחל במיידי. נוסף על כך, אם החלטתם כי ברצונכם לבטל את ערכת הנושא שאותה הגדרתם, QuartzSettings יחזור למצב ברירת מחדל, כפי שציינתי קודם לכן.